THD Việt Nam

Sesame Seed

 

 

 

 

 

 

Hạt Mè( Vừng)  Đen( nhập khẩu)

Black Sesame Seeds( import)

 

Hạt Mè( Vừng) Nhập Khẩu

Sesame Seeds( import)

 

Roasted Sesame Seeds( peeled)

Hạt Mè( Vừng) rang tách vỏ

 

Raw Sesame Seeds( peeled)

Hạt Mè( Vừng) tách vỏ

 

Hạt Mè( Vừng) Rang cả vỏ

Roasted Sesame Seeds

 

Roasted Sesame Seeds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Black Sesame seeds

Call

Black Sesame seeds

  • Code: VW041
  • Status: On stock
Origin: Vietnamese sesame Cleanliness: 99.99%
Admixture: 0.01%
Other colors: 0.01%
Moisture: 5-7%
Oil content: 42%
 sesame powder( bột mè rang )

Call

sesame powder( bột mè rang )

  • Code: VW044
  • Status: On stock
Độ dầu: 45-48%,

Độ acid: 1.0 - 2.0%,
Kích thước < 1,25 mm,
Màu sắc: theo yêu yêu cầu của khách hàng
Dark yellow Sesame seeds

Call

Dark yellow Sesame seeds

  • Code: VW042
  • Status: On stock
 Sesame Seeds( peeled)

Call

Sesame Seeds( peeled)

  • Code: VW043
  • Status: On stock
Origin: Vietnamese sesame Cleanliness: 99.99%
Admixture: 0.01%
Moisture: 5-7%
Oil content: 42%